BİZ KİMİZ?

1989 yılından bu yana kişi ve kurumlar için Bireysel Gelişim workshopları düzenleyen Kuraldışı, “kader, kaçınılmaz olan değildir; kaderimiz aslında hayata bakışımızdır ve bizler bakış açımızı değiştirerek kaderimizi değiştirebiliriz” yaklaşımını benimsemiş bir Bireysel Gelişim Platformudur.

Workshop kavramı, insan doğasına alternatif yaklaşımların hızla boy verip dünyaya yayıldığı 1970′lerin Kaliforniya’sında doğdu. Bu dönemde Kaliforniya, hümanistik psikolojinin yükselişe geçtiği, arayışların hastalıklarımıza değil sınırsız potansiyelimizi gerçekleştirmeye yöneldiği bir potaydı.

Aynı amaca bireysel gelişim konulu workshop çalışmalarıyla yönelen Nil Gün, workshopların biçimlenişini izledi, öğrendi, süreçte yer aldı. 1989′da Türkiye’deki ilk workshop çalışmalarını gerçekleştirdi.

Saim Koç’la beraber verdikleri ve Gestalt’tan derinlik psikolojisine kadar kapsamlı bir yelpazeye yayılan workshop sentezi böylece doğdu.

Kavramsal Olarak Workshop

Kavramın özgün anlamında workshop, grubun etkin katılımına dayalı çalışmadır. Hedef de bireysel gelişimdir. Duygusal ve zihinsel engellerin ortadan kaldırılarak içimizde uyumakta olan potansiyelin açığa çıkarılması çalışmasıdır. Fazlalıklarından arınan insanın özüne dönmesi, kendisi olması sürecidir. Araç ise uyandırılan, güçlendirilen farkındalıktır.

Farkındalık

“Farkındalık” zihin ve yüreği birleştiren bir olgudur. Tek başına zihin, dönüşüm gerçekleştirecek güce sahip değildir. Öyle olsaydı yapılması “gerektiğini” düşündüğümüz şeyleri hayata geçirmemize hiçbir şey engel olamazdı. Yalnızca zihnimize seslenerek gelişimimize ivme katabilirdik. Uygulamada bunun hiç de böyle olmadığını söyleyebiliriz.

Farkındalık, bir şeyin aynı anda zihinsel, duygusal ve sezgisel olarak kavranması. Enerjinin bu farklı varoluş boyutlarında bütün halinde akmasıdır.

Workshoplar da işte buna; farkındalığın artırılmasına hizmet ediyor. Workshopların amacı “hasta” insanı “normal” insan haline getirmek değil, “normal” insanı “sağlıklı” insana dönüştürmektir.

Kişi, çalışmaların özü demek olan egzersizler sırasında duygusal ve zihinsel engelleriyle “yüzleşir, kucaklaşır ve özgürleşir!”

Bilincimizin dışında yer alan ve büyüklüğü ölçüsünde özgürlüğümüzü kısıtlayan “kör alanımız” farkındalığa çıktıkça, karanlığın yerini ışık aldıkça bütünleşmeye başlarız. Perde arkasındaki bir gölge-irade tarafından yönetilmez, yaşama bilinçli seçimlerimizle yanıt veririz.

Bizim olmayanlar yaşamınızdan doğallıkla akıp gittikçe özümüze, gerçek doğamıza daha çok yaklaşır, kendimiz oluruz. Karakterimiz belirginlik kazanır. Açığa çıkan potansiyeli artan doyum izler. Gerçek özgürlük bireyin özüne dönmesiyle mümkündür.

Kuraldışı’nın 1994 yılında başlayan yayın hayatı ise her biri kendi çizgisinde uzmanlaşmış dört yayınevinden oluşuyor.

Bireysel/kişisel gelişim çizgisinde kitaplar çıkaran Kuraldışı Yayıncılık’ın yayın politikası, bireye “kaderini” nasıl değiştirebileceğini anlatan kitaplar yayınlamak üzerine kurulu.

Ötesi Yayıncılık ruhsal gelişimine hizmet eden kitaplar,

Aykırı Yayıncılık, araştırma, inceleme ve tarih kitapları,

Hitkitap ise kaliteli edebiyat eserleri üzerine yoğunlaşmış durumda.

Kuraldışı TV ile Kuraldışı Dergi ise bireysel gelişim yolculuğunuzda size destek amacı taşıyor.